Nạp xu bằng SMS qua đầu số 9029 (áp dụng cho sim mobifone và viettel)
Bảng giá trị quy đổi bằng tin nhắn SMS 9029
STT Giá cước Xu quy đổi Cú pháp SMS
1 100.000 VNĐ 500 xu IM TC NAP100 [userID tài khoản] gửi 9029
2 50.000 VNĐ 250 xu IM TC NAP50 [userID tài khoản] gửi 9029
3 40.000 VNĐ 200 xu IM TC NAP40 [userID tài khoản] gửi 9029
4 30.000 VNĐ 150 xu IM TC NAP30 [userID tài khoản] gửi 9029
5 20.000 VNĐ 100 xu IM TC NAP20 [userID tài khoản] gửi 9029
6 10.000 VNĐ 50 xu IM TC NAP10 [userID tài khoản] gửi 9029